Anacura

Teneinde de hoogwaardige patiëntenzorg te waarborgen, ondanks de veelvuldige besparingsmaatregelen in de ambulante Laboratoriumgeneeskunde, kan het laboratorium een supplementair compenserend bedrag aanrekenen. De aanrekening gebeurt conform het KB van 24 oktober 2017 tot uitvoering van het artikel 73 §1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica. Met deze melding wordt voldaan aan art. 3 van dit KB. 

Meer informatie vindt u op de website van de beroepsvereniging Federale Vereniging voor Klinische Laboratoria.

 

Voor vragen over uw resultaten raadpleegt u best uw arts.

Prik aan huis

Kan u het huis niet meer uit of bent u slecht te been?
Gelieve contact op te nemen met de prikdienst
op het nummer 09 257 15 33 (Evergem) of 050 33 77 12 (Brugge).

Values Anacura Values Anacura
kwalitatief
integer
evidence based