Anacura

MINISTERIE VOLKSGEZONDHEID

Inhoud:

Chemie, Chemie-Hormonologie, Chemie-Toxicologie, Chemie-Therapeutische drugmonitoring, Microbiologie, Infectieuze serologie, Hematologie, Coagulatie, Immuno-Hematologie, Niet-infectieuze serologie

 

Erkenningsnummer:

Evergem: 44610

Brugge: 31616

Gent: 44786

geldig tot 2023-01-09

Bezoek de website

UCI (Union Cycliste Internationale)

Inhoud:

Medisch monitoring programma

Bezoek de website

RIZIV

Inhoud:

Klinische biologie

 

Erkenningsnummer:

8 446 1066 998

Bezoek de website

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Inhoud:

Hematologische, biochemische en andere biologische onderzoeken zoals bedoeld in art.111,4°van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Bezoek de website

Belac

Inhoud:

Geaccrediteerd volgens de ISO 15189:2012 standaard

Chemie, Hematologie, Microbiologie

Accreditatienummer:

043-MED

Certificaat

Accreditatie is geldig voor testen opgenomen in de accreditatiescope en aangeduid als “BELAC geaccrediteerd” in de labogids.

Bezoek de website

 

Voor vragen over uw resultaten raadpleegt u best uw arts.

Prik aan huis

Kan u het huis niet meer uit of bent u slecht te been?
Gelieve contact op te nemen met de prikdienst
op het nummer 09 257 15 33 (Evergem) of 050 33 77 12 (Brugge).

Values Anacura Values Anacura
kwalitatief
integer
evidence based