Anacura

Referentiewaarden geschatte GFR (CKD-EPI) 


De referentiewaarden voor de geschatte GFR werden tot op heden per leeftijdscategorie uitgedrukt. Voortaan ligt de grens op 60 ml/min/1.73 m2, ongeacht de leeftijd. Waarden lager dan deze grens worden op het rapport met een sterretje gemarkeerd. Internationale guidelines bevelen deze rapporteringswijze aan, met als doel het vroegtijdig diagnosticeren van chronische nierinsufficiëntie te bevorderen. Echter, voor jongvolwassenen kan een GFR-waarde tussen 60 en 89 ml/min/1.73 m2 wel wijzen op een reeds licht gedaalde nierfunctie. Deze resultaten worden op het rapport niet voorafgegaan door een sterretje, maar vragen wel extra alertheid! 

Wenst u meer informatie?

Values Anacura Values Anacura
kwalitatief
integer
evidence based